Gjennomføre tiltak

Tiltakene skal gjennomføres i tråd med tiltaksplan og krav fra forurensningsmyndigheten. Arbeid i tiltaksfasen skal dokumenteres fortløpende.

Vesentlige endringer fra tiltaksplanen skal kommuniseres med forurensningsmyndigheten og om nødvendig må tiltaksplanen revideres.  

For å sikre at krav i tiltaksplanen og vilkår fra forurensningsmyndighet følges, skal arbeidene i tiltaksfasen, for eksempel utføring av tiltak, disponering og mellomlagring av masser, vannhåndtering og overvåkning, dokumenteres fortløpende.

Forurensningsmyndigheten kan etterspørre dokumentasjon fra tiltaksgjennomføringen i forbindelse med tilsyn. 

I noen prosjekter vil det være nødvendig å overvåke vann (grunnvann, overvann og/eller i resipient), biota eller støv for å dokumentere spredning og negative effekter tiltaksarbeidene har på omgivelsene mens tiltakene pågår. Det skal analyseres for parametere som er relevante for forurensningssituasjonen på tiltaksområdet og eventuelt stoffer som er vurdert som spesielt viktige i omkringliggende miljø. 

Overvåkingsprogram under tiltak skal beskrives i tiltaksplanen og/eller sendes i en egen kontroll- og beredskapsplan til forurensningsmyndigheten før oppstart av tiltak.  

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid