Veileder til forurensningsforskriften kapittel 33

Grenseverdier for tungmetaller og suspendert stoff

De mest relevante tungmetallene og suspendert stoff, er regulert med grenseverdier.

Hvor gjelder grenseverdiene

Grenseverdiene skal overholdes i utslippspunktet til resipient. Utover det stilles det ikke spesifikke krav til renseløsninger. Det vil være opp til virksomheten og finne tekniske løsninger for rensing eller eventuelt resirkulering på eget anlegg.

Resipient er i denne forskriften definert som alle mottakere av forurensende utslipp fra virksomheten, som vann og grunn. Det vil si at utslipp av prosessavløpsvann til vann og grunn er omfattet av kravene i § 33-5.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid