Veileder til forurensningsforskriften kapittel 33

Håndtering av plastarmering

Plastarmering skal fjernes fra prosessavløpsvannet før utslipp til resipient.

Oppsamling av plastarmering

Fibre av plastarmering vil ikke sedimentere, men flyte opp og vil gå i overløp ut i resipienten hvis den ikke filtreres ut og samles opp. Fibre av plastarmering fører til et alvorlig miljøproblem dersom det slipper ut i miljøet, der de blant annet kan spises av fisk og fugl.

Det er derfor svært viktig at virksomheten har gode rutiner for å ta ut plastarmering som en egen avfallsfraksjon før det slipper ut i miljøet.

Med godkjent mottak menes et avfallsmottak med tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven og som har tillatelse til å motta denne type avfall.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid