Veileder til forurensningsforskriften kapittel 33

Journalføring og dokumentasjon

Journalføringen er viktig for at bedriften skal kunne dokumentere at gitte krav overholdes, også for annet regelverk som forskrift om internkontroll.

Virksomheten skal jobbe systematisk for å sikre at virksomheten drives i samsvar med miljøregelverket. Journalføringen er viktig for at bedriften skal kunne dokumentere for seg selv og forurensningsmyndigheten at gitte krav er overholdt. (Se også veiledning til annet miljøregelverk.)

Det gjelder krav i forurensningsforskriften kapittel 33, men også annet regelverk. Kravet om dokumentasjon er nært knyttet til krav om journalføring og dokumentasjon i internkontrollforskriften.

Journalførte opplysninger skal inngå i bedriftens internkontroll og skal blant annet danne grunnlag for bedriftens vurderinger etter internkontrollforskriften § 5 (se veiledning til Internkontroll).

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid