Veileder om avfallsforskriften kapittel 10

Utslippsgrenser som gjelder for Bat-anlegg

Utslippsgrensene i § 10-36 gjelder anlegg som er omfattet av Bat-konklusjonene for avfallsforbrenning.

Anleggene skal overholde utslippsgrensene for utslipp til vann fra rensing av røykgass angitt i vedlegg VIII. Utslippsgrensene gjelder i tillegg til utslippsgrensene i § 10-17. Anleggene må med andre ord overholde to sett utslippsgrenser.

Utslippsgrensene i § 10-36 er fastsatt med bakgrunn i Bat-AEL (AEL: Associated Emission Levels) i BAT-konklusjonene for avfallsforbrenning. Dette er utslippsgrenser som kan nås ved å bruke Bat.

Se mer om normale driftsforhold og utslippsgrenser angitt som spenn under 6.2 Utslippsgrenser som gjelder for "BAT-anlegg".

Utslippsgrensene gjelder i utgangspunktet på det punktet der utslippene forlater anlegget. Det åpnes imidlertid for å ta rensing i eksternt renseanlegg i betraktning for å oppfylle kravene. Rensing i et eksternt renseanlegg (kommunalt renseanlegg eller annet eksternt renseanlegg) kan tas i betraktning ved vurdering av om utslippsgrensene for TOC og TSS overholdes.

I praksis kan dette dokumenteres gjennom massebalanseberegninger basert på målinger av utslippet fra avfallsforbrenningsanlegget og dokumentert rensegrad i det eksterne renseanlegget.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid