Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Forbrenningsanlegg med samlet kapasitet fra 50 MW

Forbrenningsanlegg med summert kapasitet fra og med 50 MW (§ 27-2 andre ledd).

To eller flere forbrenningsanlegg som i henhold til § 27-7 skal anses som ett forbrenningsanlegg kan være omfattet av forskriftskapitlet selv om den samlede kapasiteten er 50 MW eller mer (§ 27-2 andre ledd).

Dette gjelder bare dersom anlegget ikke er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 31 Utslipp til luft fra forbrenningsanlegg med nominell tilført termisk effekt fra og med 50 MW.

Når det skal avgjøres om forbrenningsanlegg er omfattet av kapittel 31, skal enheter mindre enn 15 MW ikke regnes med (§ 31-4 tredje ledd).

Dette innebærer at visse forbrenningsanlegg som settes i drift etter 19. desember 2021 kan være omfattet av kapittel 27, selv om den samlede kapasiteten for anlegget er 50 MW eller mer.

En varmesentral skal sette i drift en 40 MW oljekjel og en 13 MW gassmotor i 2022. Røykgassene går til en felles skorstein.

40 MW (oljekjel) + 13 MW (gassmotor) = 53 MW         

Anlegget er over 50 MW, men omfattes av kapittel 27 fordi gassmotoren er mindre enn 15 MW, og dermed ikke regnes med i henhold til § 31-4.

Det besluttes at man vil installere en gassmotor på 17 MW og en gassmotor på 5 MW i stedet for den ene gassmotoren på 13 MW.  Røykgassene går til felles skorstein.

40 MW (oljekjel) + 17 MW (gassmotor) + 5 MW (gassmotor) = 62 MW       

Anlegget er over 50 MW, og omfattes av kapittel 31 fordi enkeltanleggene større enn 15 MW summeres til over 50 MW (40 MW + 17 MW = 57 MW). Gassmotoren på 5 MW vil da også omfattes av kapittel 31.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid