Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Forbrenningsanlegg med samlet kapasitet fra 50 MW

Forbrenningsanlegg med summert kapasitet fra og med 50 MW (§ 27-2 andre ledd).

To eller flere forbrenningsanlegg som i henhold til § 27-7 skal anses som ett forbrenningsanlegg kan være omfattet av forskriftskapitlet selv om den samlede kapasiteten er 50 MW eller mer (§ 27-2 andre ledd).

Dette gjelder bare dersom anlegget ikke er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 31 Utslipp til luft fra forbrenningsanlegg med nominell tilført termisk effekt fra og med 50 MW.

Når det skal avgjøres om forbrenningsanlegg er omfattet av kapittel 31, skal enheter mindre enn 15 MW ikke regnes med (§ 31-4 tredje ledd).

Dette innebærer at visse forbrenningsanlegg som settes i drift etter 19. desember 2021 kan være omfattet av kapittel 27, selv om den samlede kapasiteten for anlegget er 50 MW eller mer.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid