Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Forbrenningsanlegg unntatt fra forskriftskapitlet

Hvilke forbrenningsanlegg som er unntatt fra forskriftskapitlet § 27-2 tredje ledd.

Kapittel 27 gjelder ikke forbrenningsanlegg omfattet av forurensningsforskriften kapittel 31 om utslipp til luft fra forbrenningsanlegg med nominell tilført termisk effekt fra og med 50 MW.

Kapittel 27 gjelder heller ikke forbrenningsanlegg som omfattes av avfallsforskriften kapittel 10 om forbrenning av avfall.

Avfallsforskriften kapittel 10 gjelder anlegg som forbrenner avfall, både avfallsforbrenningsanlegg og samforbrenningsanlegg, men har unntak for anlegg som kun forbrenner visse typer vegetabilsk avfall og treavfall.

Anlegg med kapasitet 1-50 MW som er unntatt fra avfallsforskriften kapittel 10 fordi de kun brenner visse typer vegetabilsk avfall og treavfall, er omfattet av kapittel 27.

Enkelte andre spesifiserte forbrenningsanlegg omfattes heller ikke av kapittel 27 (§ 27-2 tredje ledd)

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid