Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Meldeplikt og søknad om tillatelse

Det er meldeplikt både for nye og eksisterende forbrenningsanlegg. For noen forbrenningsanlegg er det krav om tillatelse (§§ 27-4, 27-5 og 27-6).

Et forbrenningsanlegg kan ikke starte opp før det har mottatt melding fra forurensningsmyndigheten om at det er registrert (§ 27-4) eller har fått tillatelse (§ 27-5).

Miljødirektoratet er forurensningsmyndighet når forbrenningsanlegget er en del av en virksomhet som Miljødirektoratet er myndighet for. Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for øvrige forbrenningsanlegg.

En melding eller søknad om tillatelse skal inneholde alle opplysningene som er spesifisert i kapittel 27 vedlegg 1 for å være fullstendig.

Forurensningsmyndigheten skal innen en måned etter mottak av fullstendig melding om et nytt forbrenningsanlegg ta stilling til om forbrenningsanlegget kan registreres og starte opp. Behandling av søknad skal starte innen en måned etter mottak av fullstendig søknad.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid