Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Forbrenningsanlegg med meldeplikt

De fleste anlegg som omfattes av kapittel 27 skal sende melding til forurensningsmyndigheten, men det er noen unntak.

Forbrenningsanlegg som må ha tillatelse etter forurensningsloven (§ 27-5), skal ikke sende inn melding. Slike virksomheter må sende inn en søknad (§ 27-6).

Forbrenningsanlegg som er del av en virksomhet som er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg 1, skal heller ikke sende melding. Anlegg knyttet til slike virksomheter behandles i forbindelse med søknad fra virksomheten. Det er derfor ikke nødvendig med egen melding.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid