Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Når skal anleggene sende melding?

Ulike regler for anlegg etablert etter 19. desember 2021 og anlegg etablert før 20. desember 2021.

Anlegg etablert etter 19. desember 2021

Virksomheten skal sende en fullstendig melding til forurensningsmyndigheten i god tid før planlagt oppstart av et nytt forbrenningsanlegg.

Anlegg etablert før 20. desember 2021

For forbrenningsanlegg etablert før 20. desember 2021 er anleggets nominelle tilførte termiske effekt avgjørende for når melding må sendes inn:

  • Forbrenningsanlegg over 5 MW: Innen 1. oktober 2023
  • Forbrenningsanlegg til og med 5 MW: Innen 1. oktober 2028

Meldeplikten gjelder også forbrenningsanlegg som har levert melding etter bestemmelsen som gjaldt i det gamle forskriftskapitlet (før 1. juli 2021).

Årsaken til at det må sendes ny melding, er at opplysningene i de tidligere meldingene ikke er tilstrekkelige i forhold til EU-direktivets krav.

Forbrenningsanlegg anses etablert og satt i drift fra det tidspunkt det er utslipp til luft.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid