Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Dette skal meldingen inneholde

Melding kan leveres i brevs form. Skjema om melding om mellomstore forbrenningsanlegg fylles ut og legges ved.

Meldingen skal minimum inneholde opplysninger som framgår av vedlegg 1 til forurensningsforskriften kapittel 27.

Det skal legges ved dokumentasjon på at tiltaket er i samsvar med endelige planer etter plan og bygningsloven. 

Vedlegg 1 til forurensningsforskriften kapittel 27 om utslipp til luft fra mellomstore forbrenningsanlegg sier at melding om mellomstore forbrenningsanlegg skal inneholde opplysninger om

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid