Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Spredningsberegninger og skorsteinshøyde

Før etablering av nye forbrenningsanlegg skal det gjennomføres spredningsberegninger for å fastsette skorsteinshøyden (§ 27-8).

Beregningen skal utføres av en uavhengig, kompetent faginstans.

Søknad eller melding om et nytt forbrenningsanlegg skal inneholde dokumentasjon på spredningsberegninger og beregning av skorsteinshøyde.

Spredningsberegninger kan også være nødvendig å utføre ved endring av utslipp eller utslippspunkt i eksisterende forbrenningsanlegg, ved kartlegging av luftforurensningsbidrag fra eksisterende virksomhet og ved vurdering av behov for tiltak.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid