Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Utslippsgrenseverdier for forbrenningsanlegg

Utslippsgrenseverdier er differensiert fra når forbrenningsanlegget er satt i drift, type anlegg (kjel, motor, gassturbin), type brensel og størrelse.

Dessuten er det særskilte regler for å beregne brenselsvektede utslippsgrenseverdier for forbrenningsanlegg som bruker flere typer brensel samtidig.

For forbrenningsanlegg som benyttes mindre enn 500 timer per år, gjelder visse unntak fra utslippsgrenseverdier.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid