Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Virksomheten må informere om endringer

Virksomheten skal informere forurensningsmyndigheten dersom det planlegges endringer av forbrenningsanlegget (§ 27-16)

Dette kravet gjelder endringer som har betydning for hvilke utslippsgrenseverdier som gjelder for anlegget eller endringer som kan ha miljømessig betydning.

Dette gjøres ved å sende ny melding.

Endringer som kan ha miljømessig betydning kan for eksempel være endring av forbrenningsanleggets kapasitet eller bytte av brensel.

Det skal også alltid informeres om endringer som innebærer at forbrenningsanlegget skal overholde:

  • utslippsgrenseverdier som er lavere enn tidligere
  • utslippsgrenseverdier som er høyere enn tidligere
  • utslippsgrenseverdier for flere stoffer enn tidligere
  • utslippsgrenseverdier for færre stoffer enn tidligere

Se informasjon om forbrenningsanlegg etablert før 20. desember 2021 for når forurensningsmyndighetene skal informeres ved overgang til nye utslippsgrenser (kapittel 27-10 b) og c).

Bytte av brensel er en endring som kan ha betydning for hvilke utslippsgrenseverdier som gjelder for anlegget.

Dette omfatter:

  • Bytte av et brensel, for eksempel fra tunge gassoljer til lette og medium gassoljer.
  • Bruk av flere brenselstyper, for eksempel at forbrenningsanlegg går fra å bruke én brenselstype til å bruke to brenselstyper.
  • Reduksjon i antall brenselstyper, for eksempel et forbrenningsanlegg som går fra å bruke tre brenselstyper til å bruke to brenselstyper.

Endringer i forbrenningsanleggets kapasitet kan ha betydning for utslippsgrenseverdiene. Dette gjelder for eksempel forbrenningsanlegg der utslippsgrensene til luft er differensiert i forhold til anleggsstørrelse.

Et forbrenningsanlegg fyrt med bioolje blir oppgradert fra 4,9 MW til 5,2 MW tilført effekt. Dette betyr at anlegget må overholde utslippsgrenseverdier for anlegg over 5 MW.

Dersom et forbrenningsanlegg som er registrert med mindre enn 500 timer drift i året skal øke driften til over 500 timer.

Dette har betydning for hvilke utslippsgrenseverdier som vil gjelde for anlegget.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid