Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Virksomheten må informere om endringer

Virksomheten skal informere forurensningsmyndigheten dersom det planlegges endringer av forbrenningsanlegget (§ 27-16)

Dette kravet gjelder endringer som har betydning for hvilke utslippsgrenseverdier som gjelder for anlegget eller endringer som kan ha miljømessig betydning.

Dette gjøres ved å sende ny melding.

Endringer som kan ha miljømessig betydning kan for eksempel være endring av forbrenningsanleggets kapasitet eller bytte av brensel.

Det skal også alltid informeres om endringer som innebærer at forbrenningsanlegget skal overholde:

  • utslippsgrenseverdier som er lavere enn tidligere
  • utslippsgrenseverdier som er høyere enn tidligere
  • utslippsgrenseverdier for flere stoffer enn tidligere
  • utslippsgrenseverdier for færre stoffer enn tidligere

Se informasjon om forbrenningsanlegg etablert før 20. desember 2021 for når forurensningsmyndighetene skal informeres ved overgang til nye utslippsgrenser (kapittel 27-10 b) og c).

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid