Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Dette gjør forurensningsmyndigheten

Dette gjør forurensningsmyndigheten med mottatt melding og søknad

Behandling av melding: registrering og tilbakemelding til virksomheten

Forurensningsmyndigheten behandler meldingen for nye forbrenningsanlegg i følgende trinn:

  1. Vurdere om meldingen er fullstendig. Dersom meldingen er ufullstendig, sendes saken tilbake til virksomheten, der man ber om de opplysningene som mangler
  2. Vurdere om forbrenningsanlegget trenger tillatelse (§ 27-5).
  3. Forurensningsmyndigheten skal innen en måned etter at fullstendig melding er mottatt ta stilling til om forbrenningsanlegget kan registreres og startes opp (§ 27-4).
  4. Forurensningsmyndigheten sender tilbakemelding til virksomheten om at forbrenningsanlegget er registrert, eller at anlegget må ha tillatelse.
  5. Forurensningsmyndigheten registrerer opplysningene om forbrenningsanlegget (§ 27-17).

Behandling av søknad

Forurensningsmyndigheten skal innen en måned etter mottak av fullstendig søknad starte behandlingen av søknaden, og informere den ansvarlige om dette.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid