Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Dette skal søknad om tillatelse inneholde

En søknad skal minimum inneholde opplysninger angitt i kapittel 27 vedlegg 1. (§ 27-6)

Les mer om hva meldingen skal inneholde

Søknad om tillatelse skal gi de opplysninger som er nødvendig for å vurdere om tillatelse bør gis og hvilke vilkår som skal settes. Forurensningsmyndigheten kan i det enkelte tilfelle fastsette hvilke opplysninger eller undersøkelser søkeren må sørge for (forurensningsloven § 12).

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid