Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Unntak for anlegg med begrenset driftstid

Noen forbrenningsanlegg er unntatt fra de ordinære utslippsgrenseverdiene (27-10 andre ledd, 27-11 andre ledd, 27-12 tredje ledd).

Forbrenningsanlegg som er i drift 500 timer eller mindre i året, beregnet som rullerende gjennomsnitt (gjennomsnittet over en periode som flyttes framover ettersom tiden går), er unntatt fra de ordinære utslippsgrenseverdiene (27-10 andre ledd, 27-11 andre ledd, 27-12 tredje ledd).

Dette kan eksempelvis være spisslast/topplastanlegg, reserveanlegg/backupanlegg eller nødstrømsaggregat.

Denne unntaksmuligheten krever ikke egen søknad til forurensningsmyndigheten, men det skal gis opplysninger om slike anlegg i melding/søknad.

Det skal i tillegg føres en driftsjournal i henhold til § 27-15, som gir en oversikt over antall driftstimer.

For anlegg satt i drift før 20. desember 2021 gjelder forannevnte unntak for hvert enkelt forbrenningsanlegg.

For forbrenningsanlegg som settes i drift etter 19. desember 2021, gjelder unntaksregelen for det samlede anlegget, dersom ett eller flere forbrenningsanlegg deler eller kan dele felles skorstein (summeringsregelen i § 27-7).

Det vil si at de 500 timene gjelder for det samlede anlegget. Det samlede anlegget er i drift, hvis minst ett enkelt forbrenningsanlegg er i drift.

Forurensningsmyndighetene kan i visse tilfelle gi unntak fra utslippsgrenseverdier for eksisterende anlegg som ikke er i drift mer enn 1000 driftstimer.

Dette gjelder for reservekraftproduksjon på øyer ved fare for avbrytelse av hovedstrømforsyning eller for varmeproduksjon ved ekstrem kulde. Unntak vil være enkeltvedtak.

Forbrenningsanlegg for fast brensel som er unntatt fra de ordinære utslippsgrenseverdiene har likevel utslippsgrenseverdier for støv (§ 27-10 og § 27-11).

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid