Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Når skal første måling utføres?

Nye anlegg skal utføre de første målingene senest fire måneder etter at det er satt i drift.

Når første måling utføres

 • For forbrenningsanlegg satt i drift etter 19. desember 2021 skal de første utslippsmålingene utføres senest fire måneder etter at det er satt i drift.
 • For forbrenningsanlegg satt i drift før 20. desember 2021 – med overgangsbestemmelser i henhold til §27-22 (motorer, gassturbiner og forbrenningsanlegg på kontinentalsokkelen) – skal første målinger utføres senest fire måneder etter at forskriften gjeldende:
  • forbrenningsanlegg over 5 MW:
   senest 1. mai 2025
  • forbrenningsanlegg fra og med 1 til og med 5 MW:
   senest 1. mai 2030

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid