9. Felles kapittel om beregninger og måling

Dette kapittelet handler om beregningstekniske forhold.

Her finner du blant annet veiledning om hvordan beregninger bør gjennomføres og hvilke inngangsdata, parametere som bør benyttes.

Denne veiledningen supplerer veiledningen i kapittel 2.2 som handler om grenseverdier.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid