9.2 Om lydkilder og lydutbredelse

Utbredelse av lyd i et område er avhengig av mange faktorer, herunder lydkildens lydeffektnivå, lydens frekvensinnhold, områdets topografi, markabsorpsjon og skjermings- og refleksjonsforhold. Lydutbredelsen påvirkes også av vind og temperatur.

Vindstyrke og temperatur endres med høyden over bakken. Lydbanen kan for eksempel bøyes ned mot bakken i medvind og opp fra bakken i motvind. Dette kan medføre en merkbar lyddempning i motvind sammenliknet med medvind. Myk mark demper mer enn hard mark. For eksempel vann kan karakteriseres som hard mark, og over vann blir det derfor normalt liten markdempning.

Det er krevende å gi et godt estimat på hvor langt unna støykilden(e) det kan forekomme overskridelser av anbefalte grenseverdier, uten å gjøre beregninger med anerkjente metoder.

Lydens karakter vil også endres med avstand til kilden. For høyfrekvent lyd reduseres lydtrykknivået raskere med avstand til kilden.  En lyd med impulskarakter vil kunne oppleves forskjellig avhengig av hvor en oppholder seg i forhold til lydkilden.  Det finnes imidlertid ingen standardisert metode å definere lyd med impulskarakter. En impuls kan bestå av alle frekvenser. Hvordan en lyd med impulskarakter oppleves endres dermed avhengig avstand til kilden og eventuell maskering av lyden (bakgrunnsstøy).  Det er derfor ikke mulig å sikkert fastsette at en lyd med impulskarakter også har impulskarakter på lang avstand fra kilden.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid