9.4 Om beregninger i detaljerte støyutredninger

Detaljerte støyutredninger gjennomføres med avanserte beregningsmodeller som tar hensyn til for eksempel terrengform, marktype og skjerming.

Detaljerte støyutredninger bør tilpasses plannivå, det vil si detaljerte utredninger kan gjennomføres både på overordnet plannivå for eller mer nøyaktige og detaljerte planer.

For en overordnet oversikt over støysituasjonen kan beregninger gjennomføres med delvis standardiserte inngangsdata og lav gridoppløsning på kart.

Hvis det er behov for mer nøyaktige beregningsresultater, stiller dette høyere krav til kvalitetssikring av inngangsdata og høyere oppløsning på terrengmodell samt beregningsgrid. De mest avanserte og standardiserte metoder for lydutbredelse kan beregne i tredjedels oktavbånd, og tar også hensyn til faseforhold mellom direkte og reflektert lyd, samt virkningen av interferens.

I henhold til definisjonen av Lden i EUs rammedirektiv for støy, skal årsmidlet Lden ta hensyn til meteorologiske variasjoner over året. Hvordan meteorologiske variasjoner skal ivaretas er ikke nødvendigvis likt for alle støykilder. De aktuelle beregningsmetodene gir ulik grad av mulighet til å inkludere meteorologikorreksjoner. Nærmere beskrivelse av beregningsmetode for den enkelte kilde er beskrevet på kildespesifikke sider på Miljødirektoratet.no.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid