4. Planlegging av ny støyfølsom bebyggelse

Det er viktig med riktig plassering av støyfølsom bebyggelse og god planløsning for å sikre at kvalitetskriteriene og grenseverdier for støy tilfredsstilles.

 

 

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid