Veileder til forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy

§5-17 Hvilket organ er forurensningsmyndighet

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet

Forurensningsforskriftens kapittel 5 er en er selvbærende forskrift. Dette betyr at forurensnings­myndighetens påleggsmyndighet er sekundær. Anleggseiere skal i utgangspunktet gjennomføre de pliktene forskriften pålegger dem uoppfordret.

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet etter kapittel 5 i forskriften og skal føre tilsyn med at bestemmelsene overholdes. Eventuelt skal statsforvalteren gi pålegg i forbindelse med gjennomføring, samhandling, samarbeide osv.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid