Kommunen skal behandle søknader om dispensasjoner fra det generelle forbudet mot motorferdsel i utmark. I tillegg til å behandle slike saker, veileder kommunen søkere og svarer på spørsmål om hvordan regelverket skal forstås.

Forbudet følger av motorferdselloven § 3.

  1. 1 Avgjøre om søknaden omfattes av motorferdselloven
  2. 2 Er formålet med kjøringen søknadspliktig eller ikke?
  3. 3 Avgjøre hvilke hjemmel søknaden skal behandles etter
  4. 4 Vurdere og avgjøre søknaden
  5. 5 Eventuell klagebehandling

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid