Kommunen skal behandle søknader om dispensasjoner fra det generelle forbudet mot motorferdsel i utmark. I tillegg til å behandle slike saker, veileder kommunen søkere og svarer på spørsmål om hvordan regelverket skal forstås.

Forbudet følger av motorferdselloven § 3.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid