Denne veilederen gir informasjon om hva som inngår i arbeid med besøksforvaltning.

Her får du innføring i besøksforvaltning som metodikk for å håndtere utfordringer knyttet til mye besøkte kultur- og naturområder, og tips til forankring og prosess. Deretter får du veiledning i hvordan du skal bruke dette til å skrive en besøksstrategi. En slik strategi er nyttig for å konkretisere arbeidet med besøksforvaltning.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid