Denne veilederen gir informasjon om hva som inngår i arbeid med besøksforvaltning.

Her får du innføring i besøksforvaltning som metodikk for å håndtere utfordringer knyttet til mye besøkte kultur- og naturområder, og tips til forankring og prosess. Deretter får du veiledning i hvordan du skal bruke dette til å skrive en besøksstrategi. En slik strategi er nyttig for å konkretisere arbeidet med besøksforvaltning.

  1. 1 Hva er besøksforvaltning?
  2. 2 Forankring og planlegging
  3. 3 Innhente og oppsummere kunnskap
  4. 4 Analysere mål i lys av kunnskapen
  5. 5 Velge strategiske grep for å nå målene
  6. 6 Skrive besøksstrategi
  7. 7 Lage tiltaksplan
  8. 8 Revidere besøksstrategien

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid