Det er mange måter kommunene kan redusere klimagassutslipp gjennom areal- og transportplanlegging. Kommunene kan for eksempel ta vare på karbonrike arealer, og redusere utslippene ved etablering og bruk av bygg og infrastruktur. Kommuner bør også redusere transportbehovet, og legge til rette for at en økt andel av reisene gjøres utslippsfritt.

Nedbygging av arealer gir utslipp på rundt 2 millioner tonn CO2 årlig, og utslipp fra transport var i 2019 på 14,2 millioner tonn CO2. Kommunens arbeid med arealplanlegging er avgjørende for å redusere disse utslippene.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid