M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff

3 Oversikt over avgrensninger mellom omsetningskravene

Flytskjemaet under illustrerer hvilke drivstoff og brensler som inngår i de fire ulike omsetningskravene, og hvilke drivstoff og brensler som er unntatt kravene. Her vises også hvilke formål som er omfattet av dokumentasjonsplikten i produktforskriften § 3-3d.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid