M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - Felles

4 Felles for omsetningskravene

Et omsetningskrav innebærer at en viss andel drivstoff eller brensel som omsettes til bestemte formål per år skal være biodrivstoff. Vi har fire omsetningskrav som retter seg mot ulike formål:

  • veitrafikk
  • luftfart
  • sjøfart
  • andre formål

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid