M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - Felles

4.1 Hva skal rapporteres?

Rapporten skal inneholde informasjon som viser at omsetningskravene er oppfylt.

I hovedsak er det to ting som må rapporteres per kalenderår:

  • Total omsatt mengde drivstoff og brensler, fordelt på omsetningskravene de er omfattet av, dvs. veitrafikk, luftfart, sjøfart og andre formål.
  • Bærekraftsegenskaper på omsatt mengde biodrivstoff og biobrensler som skal brukes i oppfyllelsen av omsetningskravene. Bærekraftsegenskapene skal også fordeles etter hvilke omsetningskrav de omfattes av.

Både total omsatt mengde fossile og biobaserte drivstoff og brensler skal rapporteres.

Omsettere skal også rapportere bærekraftsegenskaper for partiene biodrivstoff og biobrensler som skal brukes til å oppfylle det aktuelle omsetningskravet i det gjeldende året. I tillegg skal omsettere informere om hvordan oppfyllelse av bærekraftskriteriene er dokumentert.

  • Summen av total omsatt mengde drivstoff og brensler utgjør nevneren ved beregning av oppfyllelsen av omsetningskravene.
  • Summen av alle partiene biodrivstoff og biobrensler som rapporteres inngår i telleren i ved beregning av oppfyllelsen av omsetningskravene.

Biodrivstoffet som brukes til å oppfylle omsetningskravene skal være omsatt i samme kalenderår som rapporteringen gjelder. Det betyr altså at det ikke er mulig å overføre en overoppfyllelse fra tidligere år eller "låne" biodrivstoff som planlegges omsatt senere år.

Omsetningskravene er separate krav. Biodrivstoff som brukes til å oppfylle ett omsetningskrav skal være omsatt til det formålet kravet er rettet mot. For omsetningskravene for veitrafikk (§ 3-3) og andre formål (§ 3-3c) er det åpnet for fleksibilitet mellom kravene i § 3-4 andre ledd.

Se mer om hvordan dette skal håndteres i beskrivelsen av de respektive kravene.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid