M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - Felles

4.2 Hva er omsatt mengde?

Omsatt mengde er definert i produktforskriften § 3-2 o.

For drivstoff og brensler som er omfattet av avgifter og rapporteres til Skatteetaten skal volumet tilsvare det som rapporteres til Skatteetaten i samme kalenderår.

Omsettere med godkjente lagre kan overføre avgiftspliktig drivstoff til hverandre uten at avgiftsplikten utløses etter særavgiftsforskriften § 2-2, såkalt kode 30-overføring. Det er bare omsetter som tar volumet ut fra det godkjente lageret (hvor avgiftsplikten oppstår) som skal inkludere dette i omsatt mengde ved rapporteringen på omsetningskravet. Det betyr også at det er omsetter som tar ut biodrivstoff fra godkjent lager som skal rapportere dette som omsatt biodrivstoff med tilhørende bærekraftsopplysninger til Miljødirektoratet. Dette er for at samme volum drivstoff ikke skal telles to ganger.

Dersom drivstoffet eller brenselet ikke legges inn på godkjent lager, er det omsetteren som importerer eller produserer drivstoffet/brenselet som skal rapportere dette.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid