M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - klassifisering av råstoff

11.1 Avanserte råstoff i vedlegg V

Råstoff som er inkludert i vedlegg V i produktforskriftens kapittel 3 regnes som avanserte råstoff. Dette vedlegget ble tatt inn i produktforskriften i 2018, og er en implementering av EUs ILUC-direktiv. Listen er harmonisert i EU/EØS, men hvordan ulike land innretter nasjonale reguleringer og vurderer ulike råstoff innenfor reguleringene varierer. Råstoffene som inngår i vedlegg V er i hovedsak avfall og rester, men det er også noen umodne råstoff som alger, lignocellulosemateriale (unntatt sag- og finértømmer) og bakterier. Listen er delt i to deler, del A og B. I produktforskriften teller begge delene som avanserte råstoff. De fleste punktene på listen er tydelig definert enten ved at det er definert som ett spesifikt råstoff, eller ved at de viser til definisjoner gitt i EUs avfallsdirektiv (2008/98/EF). Noen av punktene på listen er mer åpne, og her må det vurderes hvilke råstoff som inngår.

Avanserte råstoff i tillegg til vedlegg V

Tabell 12 1 angir en del råstoff som ikke er eksplisitt nevnt i vedlegg V, men som Miljødirektoratet har vurdert at inngår i ett av punktene på listen. Tabellen gir en beskrivelse av råstoffet og hvilket punkt (bokstav) det er vurdert at råstoffet faller inn under. Disse råstoffene regnes dermed som avanserte, i tillegg til resten av vedlegg V.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid