M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - klassifisering av råstoff

11.3 Søknadsskjema / Application form

Søknad om klassifisering av råstoff/Application for classification of a material.

På denne siden finner du søknadsskjema for klassifisering av råstoff som brukes til produksjon av biodrivstoff og flytende biobrensler. Skjemaet skal fylles ut for å få
veiledning fra Miljødirektoratet på om et bestemt råstoff til er å anse som avansert råstoff, avfall eller rest i henhold til produktforskriften kapittel 3. Søknadsteksten oppgis både på norsk og engelsk.

Produktforskriftens kapittel 3 angir tre kategorier av råstoff som har spesifikke regler:

Kategoriene over kan være overlappende, som vil si at flere typer råstoff vil kunne inngå i alle tre kategoriene. Det kan likevel være noen typer råstoff som kun omfattes av en eller to av kategoriene over. Det kan for eksempel være et råstoff som er klassifisert som rest, men ikke er inkludert i listen i vedlegg V. Da regnes det ikke som et avansert råstoff, men avhengig av hvor resten kommer fra kan det anses å ha klimagassutslipp lik null i prosessene før innsamlingspunktet og/eller være omfattet av unntaket for arealkriterier.

Som en del av vår vurdering av søknaden din kan vi også søke ekspertise fra andre nasjonale myndigheter både i Norge og internasjonalt, og fra frivillige ordninger som er godkjent av EU-kommisjonen.   Vær oppmerksom på at mangel på informasjon kan føre til at det ikke er mulig å vurdere råstoffet.  

Søknadsskjema

Husk å sjekke om råstoffet allerede er vurdert i vår veileder før du sender inn en søknad. Vennligst last ned og fyll ut skjemaet nedenfor og returner det per e-post, sammen med all relevant støttedokumentasjon.

Application for classification of a material

The application text is provided in both Norwegian and English. The English text will be in italics below the Norwegian text in the application form.

Application form

Please check if the raw material is already classified in our guide before submitting an application. Please download and fill out the form below and return it by email, along with all relevant supporting documentation.

Relevante lenker

For mer informasjon om omsetningskravene og krav til biodrivstoff, se vår veileder til omsetningskrav for biodrivstoff.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid