M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - krav til revisjon

12.2 Forberedelse og organisering av revisjon

Det er omsetter som skal inngå avtale med revisor om kontroll av sin rapportering.

Omsetter har ansvaret for å gjøre følgende:

 1. Inngå avtale med en uavhengig og kompetent revisor i henhold til forskriftens § 3-11.
 2. Gi revisor tilgang til sin utfylte rapport.
 3. Framlegge all relevant underlagsdokumentasjon for revisor.
 4. Tilrettelegge for befaringer og møter med revisor.
 5. Svare på alle relevante spørsmål fra revisor.
 6. Korrigere eventuelle feilaktige opplysninger avdekket av revisor.
 7. Framlegge revisorbekreftelsen for Miljødirektoratet sammen med sin rapport.

Det er god praksis å inngå avtale med revisor så tidlig som mulig i prosessen for å øke omsetters mulighet for å sikre overholdelse av kriteriene og tilstrekkelig dokumentasjon, samt avdekke eventuelle misforståelser.

Omsetter bør levere følgende informasjon til revisor:

 • Ferdig utfylt rapport (webskjema) med opplysninger om bærekraftsegenskapene til hvert parti biodrivstoff og flytende biobrensel.
 • Overordnet beskrivelse av forsyningskjeden for hvert parti.
 • Dokumentasjon på eventuell sertifisering.
 • Dokumentasjon på overholdelse av kravene til massebalanse.
 • Kontaktopplysninger til aktørene i forsyningskjeden.

Revisor har ansvaret for å gjøre følgende:

 1. Planlegge og gjennomføre dokumentasjonsinnhenting samt stikkprøver for å gjøre seg opp en egen oppfatning av opplysninger gitt i rapporten.
 2. Informere omsetter om opplysninger i rapporten som må endres, eller om enkelte partier ikke kan rapporteres som biodrivstoff som oppfyller bærekrasftkriteriene.
 3. Utarbeide en revisorbekreftelse som bekrefter opplysningene gitt i rapporten, eller om nødvendig avkrefter en eller flere opplysninger.


I rapporteringsskjemaet er det en funksjon der omsetter, etter å ha fylt inn alle opplysninger, laster ned en låst kopi av rapporten som sendes til revisor.

Når rapporten er gjennomgått og godkjent av revisor utarbeides revisorbekreftelsen. Denne lastes opp av omsetter i rapporteringsskjemaet som vedlegg.

En verifikasjons-ID knytter rapporten fra omsetter sammen med revisorbekreftelsen.

Forskriften krever at det benyttes en anerkjent relevant standard ved revisjon. Merk at enkelte revisjonsstandarder er generelle, mens andre kun dekker avgrensede områder. Det må benyttes en standard eller en kombinasjon av standarder som dekker alle forholdene underlagt revisjon.

Regelverk

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid