M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - krav til revisjon

12.1 Krav til revisor

Forskriften krever at revisor skal være ekstern og uavhengig og ha tilstrekkelige generelle ferdigheter og kompetanse innen gjennomføring av revisjoner. Videre krever forskriften at revisor skal ha spesifikke ferdigheter og kompetanse til å gjennomføre revisjoner innen de aktuelle forsyningskjedene og for å vurdere oppfyllelsen av de aktuelle bærekraftskriteriene.

Revisor bør kunne:

  • Påvise at hen er uavhengig av virksomheter eller organisasjoner som inngår i forsyningskjeden for biodrivstoff og flytende biobrensel.
  • Dokumentere at personalet som har ansvaret for revisjonen har tilstrekkelig utdannelse, erfaring og ferdigheter for de oppgaver de skal gjøre.
  • Vise at hen har prosedyrer for utdannelse og rekruttering av kompetent personale.
  • Vise at hen har etablert systemer til overvåking av sitt arbeid, og at disse systemene holdes løpende oppdatert.
  • Vise at hen til enhver tid overholder beste praksis for revisjon.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid