M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - krav til revisjon

12.4 Kriterier for revisjon og risikofaktorer

Når revisor kontrollerer de rapporteringspliktiges rapporter skal følgende kriterier som minimum benyttes:

Merk at ikke alle disse kriteriene vil være relevante for alle revisjoner. Dette gjelder særlig hvis produktene i stor grad allerede er sertifisert gjennom frivillige ordninger.

Enkelte produkter, produksjonsprosesser og forsyningskjeder har en høyere sannsynlighet for å ikke oppfylle bærekraftskriteriene enn andre. Det er mange faktorer som øker risikoen for at opplysninger om bærekraft ikke er korrekte. Disse inkluderer, men er ikke avgrenset til, følgende:

  • Antall ledd i forsyningskjeden.
  • Bærekraftsegenskaper rapportert uten at sertifisering gjennom frivillig ordning er benyttet.
  • Kontroll av arealkriteriene er foretatt utenfor en frivillig ordning.
  • Egne beregninger av klimagassutslipp, istedenfor bruk av standardverdier.
  • Klimagassutslipp nærme grensen for hva regnes som bærekraftig.
  • Råstoff rapportert som avfall og rester og/eller avansert.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid