M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - massebalansesystemet

10.1 Praktisering av massebalansesystemet

For å etterleve reglene om massebalansesystem må omsettere etablere systemer for massebalanse og dokumenthåndtering. Omsettere må også forsikre seg om at alle ledd i forsyningskjeden for biodrivstoff overholder kravene. I henhold til produktforskriften kan det benyttes godkjente frivillige ordninger for å dokumentere oppfyllelse av bærekraftskriteriene. For biodrivstoff hvor alle aktører i forsyningskjeden er sertifisert av en frivillig ordning som inkluderer kontroll av massebalansesystemet, er dokumentasjon på krav til massebalansesystemet ivaretatt, fram til den aktøren i forsyningskjeden som er sertifisert. De frivillige ordningene inneholder regler og rutiner for dokumentasjonskrav og massebalansesystem som er godkjent av EU-kommisjonen.

Kapittel 10.2 gir retningslinjer til produktforskriften for de tilfeller der det ikke er benyttet godkjente frivillige ordninger til å dokumentere oppfyllelse av bærekraftskriteriene og massebalansesystemet, i hele eller deler av biodrivstoffets forsyningskjede. Dette gjelder altså både bakover i forsyningskjeden, og innenfor lokasjoner hvor norske omsettere eller andre rapporteringspliktige håndterer drivstoff.

Disse retningslinjene gjelder for alle aktører i biodrivstoffets forsyningskjede, så lenge aktørene:

  • ikke er sertifisert av en frivillig ordning
  • er sertifisert av en frivillig ordning som ikke er godkjent for kontroll av massebalansesystem
  • er sertifisert av en frivillig ordning som er godkjent for kontroll av massebalansesystem, men massebalansesystemet til aktøren ikke er kontrollert
  • er sertifisert av frivillige ordninger på enkelte lokasjoner de disponerer, men biodrivstoffet er levert fra en lokasjon som ikke er innenfor omfanget av sertifiseringen

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid