M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - Luftfart

6.1 Beregning av oppfyllelse

Omsetningskravet for luftfart skal regnes ut som vist i formelen nedenfor. I telleren inngår omsatt mengde biodrivstoff som benyttes i luftfart. I nevneren inngår total omsatt mengde fossilt drivstoff og biodrivstoff til luftfart. Alle typer drivstoff til luftfart skal inkluderes, det vil si

  • jetdrivstoff (jetparafin som Jet A-1 og liknende)
  • flybensin (AVGAS) og
  • eventuelt andre drivstoff.

Se eget kapittel "Hva er omsatt mengde?" for utfyllende informasjon om hvilke volumer som skal medregnes. Eventuelle volum drivstoff som omsettes til militære luftfartøy skal ikke inkluderes i telleren eller nevneren.

Omsetningskravet i luftfart kan formuleres slik:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid