M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - Sjøfart

7.1 Beregning av omsetningskravet i sjøfart

Omsetningskravet blir regnet ut som vist nedenfor. I telleren inngår flytende biodrivstoff og flytende biobrensler som benyttes av fartøy og akvakulturanlegg. I nevneren inngår totalt omsatt volum, både flytende fossilt drivstoff og flytende brensler og flytende biodrivstoff og flytende biobrensler som omsettes til fartøy og akvakulturanlegg. Drivstoff levert til fartøy i utenriks fart og innretninger på kontinentalsokkelen er ikke omfattet av kravet, og skal holdes utenfor beregningen.

Omsettere skal ikke medregne volum som er solgt til annet enn fartøy og akvakulturanlegg i oppfyllelsen av omsetningskravet.

Beregningen av omsetningskravet for drivstoff omsatt til sjøfart blir da:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid