En virksomhet som skal søke om en driftskonto i klimakvoteregisteret må eie en kvotepliktig installasjon. Installasjonen må også ha fått en tillatelse til kvotepliktige utslipp fra Miljødirektoratet. Alle virksomheter må søke om én driftskonto for hver av sine kvotepliktige installasjoner.

Bruk av kontoen

Kontoen er nødvendig for å rapportere årlige utslipp av klimagasser og gjennomføre det årlige oppgjøret av klimakvoter. Kontoen kan i tillegg benyttes til å motta/overføre klimakvoter fra/til andre kontoer i klimakvoteregisteret.  

Årlig gebyr

Hver kontohaver må betale et årlig gebyr for å eie en konto i Det norske registeret for klimakvoter. Gebyrsatsen reguleres i samsvar med klimakvoteforskriften § 9-6.

Krav til søknad og dokumentasjon

Miljødirektoratet stiller følgende krav til søknad om driftskonto:

Slik går du fram for å søke om driftskonto

Følg stegene under i kronologisk rekkefølge. Alle stegene må være gjennomført før en kontosøknad er komplett, men kontosøkere og kontorepresentanter som Miljødirektoratet har godkjent tidligere, kan hoppe over noen av stegene.

Miljødirektoratet starter saksbehandling så snart søknaden er komplett.  Saksbehandlingstid er satt til maksimalt 20 virkedager.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid