info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 16.06.2021 – 16.06.2021

Pressebrief : Ny rapport fra FNs klimapanel (IPCC)

Miljødirektoratet inviterer media og andre til en orientering om første del av FNs klimapanels sjette hovedrapport. Den offentliggjøres i august.

Sted: På nett
Tid: 13.00-14.30
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Den sjette hovedrapporten fra FNs klimapanel (IPCC Sixth Assessment Report, AR6) blir det viktigste faglige grunnlaget for utformingen av internasjonal klimapolitikk.

Mer enn 700 eksperter fra 90 land - 19 fra Norge - skriver hovedrapporten, som består av tre delrapporter og en synteserapport.

Disse fire rapportene publiseres i 2021 og 2022. Delrapport 1 om fysiske klimaendringer og det naturvitenskapelige grunnlaget kommer i august i år.

Lær mer om sjette hovedrapport fra FNs klimapanel

Formålet med pressebriefen er å gjøre media og andre interessenter bedre i stand til å forstå rapporten og betydningen av funnene i den når rapporten offentliggjøres i august.

Du får vite hvordan FNs klimapanel jobber og om arbeidet med den sjette hovedrapporten. Vi gir deg oversikt over temaene i rapporten og peker på temaer som er særlig viktige for oss her i Norge. Men du får ikke resultater fra innholdet i rapportene før i august.

Viktige temaer forklares

Norske forskere som har bidratt til rapporten, vil blant annet forklare hva et klimascenario er, hvordan ekstremvær endrer seg, forskjell på opptak og utslipp av klimagasser, hvordan et karbonbudsjett brukes og om klimaendringer globalt og lokalt.

Media og andre kan stille spørsmål underveis og etter møtet. 

Dagsorden - plenum (13.00-14.00)

 • Velkommen
  Avdelingsdirektør Siri Sorteberg, Miljødirektoratet
 • Hva er FNs klimapanel og hvordan jobber de?
  Klimarådgiver Øyvind Christophersen, Norges knutepunkt for FNs klimapanel, Miljødirektoratet

 • Om sjette hovedrapport fra FNs klimapanel: Rapportens fokus og oppbygning
  Klimaforsker Jan S. Fuglestvedt, Cicero

 • Hva er klimafølsomhet og hvilke klimamodeller bruker FNs klimapanel?
  Klimaforsker Trude Storelvmo, Universitetet i Oslo

 • Hvilke klimascenarioer bruker FNs klimapanel?
  Klimaforsker Bjørn Samset, Cicero

 • Hva er karbonbudsjettet og hvordan brukes det?
  Klimaforsker Jan S. Fuglestvedt, Cicero

 • Et interaktivt atlas over klimaendringer
  Klimaforsker Sebastian Mernild, Syddansk Universitet, Nansensenteret, UiB

 • Blir alt mer ekstremt?
  Klimaforsker Asgeir Sorteberg, Universitetet i Bergen, Bjerknessenteret

 • Hav, snø og is
  Klimaforsker Sebastian Gerland, Norsk Polarinstitutt

Om sjette hovedrapport fra FNs klimapanel

 • FNs klimapanel utgir hovedrapporter hvert 6-7 år og består av fire deler.
 • Den sjette hovedrapporten inneholder den mest oppdaterte kunnskapen om vitenskapelige, teknologiske og sosioøkonomiske aspekter ved klimaendringer, virkninger og framtidig risiko, samt tiltak, løsninger og virkemidler for klimatilpasning og utslippsreduksjoner. 
 • Bruker flere typer utslipps- og utviklingsscenarioer til å undersøke hvor mye mennesker bidrar til framtidige klimaendringer.
 • Scenarioer for framtidige sosiale og miljømessige forhold brukes også til å studere hvordan klimaendringer kan påvirke ulike fremtider.

Mer om sjette hovedrapport fra FNs klimapanel