info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 30.03.2022 – 30.03.2023

Naturtypekartlegging etter Miljødirektoratets instruks

Miljødirektoratet inviterer til webinar om naturtypekartlegging på land og bruk av data.

Sted: Teams
Tid: Fra kl. 9 til kl. 10.30
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Miljødata brukes som grunnlag for å ta beslutninger om bruk av arealer. Fra 2021 har det vært krav om at metoden beskrevet i Miljødirektoratets instruks skal brukes i kartlegging av naturtyper på land. Kartleggingsmetoden er basert på Natur i Norge-systemet (NiN).

Introduksjon til naturtypekartlegging

Webinaret gir en introduksjon til naturtypekartlegging etter Miljødirektoratets instruks, hva slags type data en kartlegging basert på denne instruksen gir og hvordan disse dataene brukes i arealplanprosesser.

Kommuner, statsforvalteren og andre som skal bruke data fra kartlegging, og som ikke kjenner Miljødirektoratets instruks, kan ha nytte av webinaret.

Det kan også være nyttig for private eller offentlige oppdragsgivere som skal bestille kartlegging/leie inn kartleggere til kartlegging av naturtyper.

Dette webinaret er en grunnleggende introduksjon. For kartleggere anbefales webinaret Hvordan kartlegge? Viktige påminnelser 2023 - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no) og opptakene av webinar som er anbefalt å se i forkant av dette.

Nyttig informasjon om kartlegging etter Miljødirektoratets instruks