Denne veilederen besvarer spørsmål om arbeidet med kartlegging av naturtyper etter Miljødirektoratets instruks.

Den omfatter bare kartlegging av naturtyper på land, ikke i sjø og ferskvann. Den gjelder heller ikke for kartlegging av arter eller kartlegging av natur i verneområder.

Informasjon om annen kartlegging av natur finner du på temasiden for økologisk grunnkart.

  1. 1 Hva er en naturtype?
  2. 2 Hvilke naturtyper kartlegges?
  3. 3 Hvorfor kartlegges naturtyper?
  4. 4 Hvordan kartlegges naturtyper?
  5. 5 Hvordan skal naturtypedata brukes i arealforvaltning?
  6. 6 Hvilke områder blir kartlagt?

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid