Denne veilederen handler om kartlegging av naturtyper på land. Den gjelder for naturtyper som du finner i metoden som kalles Miljødirektoratets instruks. Miljødirektoratet har prioritert at naturtypene som er beskrevet i denne metoden skal kartlegges, fordi de er utrydningstruede eller har viktige økosystemfunksjoner.

Veilederen omfatter ikke kartlegging i sjø og ferskvann, eller kartlegging av arter eller natur i verneområder.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid