Informasjon om naturtyper er nødvendig som kunnskapsgrunnlag i planprosesser og annen arealforvaltning. Kvalitetssikrede miljødata om naturtyper legges inn i kart, og brukes for eksempel i konsekvensutredninger. Slike data er altså et viktig grunnlag for beslutninger om hvordan arealer skal brukes.

Oppdragsgivere må derfor stille krav til de som skal samle inn miljødata. Kravene som stilles omfatter for eksempel kompetanse, metode og leveranse av data

Er du oppdragsgiver eller skal du delta i naturtypekartlegging? I denne veilederen får du oversikt over kravene som gjelder for kartleggingsoppdrag:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid