Informasjon om naturtyper er nødvendig som kunnskapsgrunnlag i planprosesser og annen arealforvaltning. Kvalitetssikrede miljødata om naturtyper legges inn i kart og brukes i konsekvensutredninger og annen arealforvaltning. Dette er viktige grunnlag for beslutninger om hvordan arealer skal brukes.

Oppdragsgivere må derfor stille krav til de som skal samle inn miljødata. Kravene som stilles omfatter for eksempel kompetanse, metode og leveranse av data

I denne veilederen får oppdragsgivere og personer som deltar i naturtypekartlegging oversikt over kravene som gjelder for slike oppdrag:

  1. 1 Hvem kan bestille kartlegging av naturtyper?
  2. 2 Råd ved anbudskonkurranse
  3. 3 Søke om tilgang til digitale verktøy
  4. 4 Krav til metode
  5. 5 Kompetansekrav til kartleggere
  6. 6 Krav til leveranse av data
  7. 7 Slik kan du laste ned og bruke kartleggingsdata

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid