info Dette er et tidligere arrangement

Konferanse | 10.04.2024 – 10.04.2024

Tiltak for å redusere utslipp av klimagasser i Norge

Miljødirektoratet overrekker en ny rapport til klima- og miljøministeren om mulige tiltak for å redusere utslipp av klimagasser i Norge fram til 2035.

Sted: Kongens gate 20, Oslo
Tid: 10.00 - 11.30
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Rapporten "Klimatiltak i Norge – Kunnskapsgrunnlag 2024" er den andre i en serie med årlige oppdateringer av kunnskapsgrunnlaget om potensialet for utslippsreduksjoner, barrierer og mulige virkemidler for å nå klimamålene.

Rapporten viser klimatiltak som er mulige å gjennomføre nasjonalt fram til 2035.

Program (10.00 – 11.30)

  • Presentasjon av rapporten ved direktør Ellen Hambro, seksjonsleder Anna von Streng Velken, seksjonsleder Hege Haugland og seniorrådgiver Henrik Gade (Miljødirektoratet)
  • Rapporten overleveres klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen
  • Spørsmål fra salen

Påmelding er stengt

Arrangementet holdes hos Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20 i Oslo. Påmeldte må ta med gyldig ID.

Rapporten bygger videre på tidligere analyser 

De viktigste er

Ansvarlige fagetater har bidratt til rapporten i tråd med føringene i mandatet for etatssamarbeidet om kunnskapsutvikling på klimaområdet.