CLP-nytt i 2020

Nytt om klassifisering og merking av kjemikalier (CLP) hittil i 2020.

Publisert 20.03.2020

Kontroll av merking og emballasje av kjemikalier
Miljødirektoratet skal i mars kontrollere at farlige kjemikalier som selges til forbrukere i Norge har korrekt faremerking og emballasje.

Forslag om harmonisert klassifisering for tre stoffer
Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for tre nye stoffer innen 3. april 2020.

CLP-forskriften endres
Det norske regelverket for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften) er nå endret.