Krav om godkjenning for eksport av GMO følger av kapittel 3 i denne forskriften: 

Regelverket skal hindre at risikobetont virksomhet legges til land der sikkerhetsregler og kontrollordninger knyttet til utsetting av GMO mangler.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid