Slik går du fram for å fastsette bestandsmål for bever og regulere beverkoloniene:

  1. 1 Vurdere ulike interesser
  2. 2 Kunnskapsgrunnlag
  3. 3 Beregne bærekraftig uttak

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid