Hvis saken omfatter individer av hjortevilt, villsvin, kanadagås og knoppsvane så kan kommunen vurdere å felle viltet av hensyn til sikkerhet og ferdsel. Denne muligheten er delegert til kommunen etter viltforskriften § 3-5.

Når gjelder den ikke?

Dette gjelder ikke situasjoner hvor kommunen får søknader om å felle hjortevilt som gjør skade på for eksempel jordbruk, skog eller annen eiendom. Da gjelder denne veilederen: Behandle søknad om skadefelling av hjortevilt.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid