I noen tilfeller kan hjortevilt gjøre vesentlig skade. Kommunen kan gi tillatelse til skadefelling, men kun etter at tiltak først er prøvd ut for å redusere eller forhindre skade.

Hvis du skal behandle søknad om skadefelling av andre arter enn hjortevilt, gå til denne veilederen:

  1. 1 Rammer for denne typen søknader Hva bør søknaden inneholde?
  2. 2 Vurdere tiltak for å avverge skade Hvilke tiltak er allerede prøvd ut?
  3. 3 Krav til vedtak om tillatelse til skadefelling Se sjekkliste for kommunens begrunnelse
  4. 4 Krav til vedtak om avslag om skadefelling Avslag skal begrunnes
  5. 5 Eventuell klage Klagen sendes kommunen

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid